Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Έχουν λήξει «Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας», στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας πράξεων «Επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ενίσχυση της δυναμικότητας και ευστάθειάς του»

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου - ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Κρατικών Ενισχύσεων, ... Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Κρατικών Ενισχύσεων, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. (ii) Μελέτη Κόστους - Οφέλους. (iii) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 22/11/2013 έως 13/12/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2530