268703-2015: Γαλλία-Rodez: Διαιτητικά προϊόντα

Centre Hospitalier Sainte-Marie
Service achats Cayssiols, CS 23207
Υπόψη: M. le directeur
12032 Rodez Cedex 9
ΓΑΛΛΊΑ

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Centre Hospitalier Sainte-Marie
Service achats Cayssiols, CS 23207 Cedex 9
12032 Rodez
ΓΑΛΛΊΑ
Τηλέφωνο: +33 565675407
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +33 565675416
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ahsm.marcoweb.fr

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Centre Hospitalier Sainte-Marie
Service achats Cayssiols, CS 23207 Cedex 9
12032 Rodez
ΓΑΛΛΊΑ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ahsm.marcoweb.fr

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Centre Hospitalier Sainte-Marie
Service achats Cayssiols, CS 23207 Cedex 9
12032 Rodez
ΓΑΛΛΊΑ
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ahsm.marcoweb.fr