Northgroup Consulting

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε Tεχνολογίες Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών (ICT)

To Jeremie ICT (Information and Communication Technologies) είναι προϊόν χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Σκοπός δανείων
Για τις  Επιχειρήσεις του κλάδου «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT», ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
•    επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας (υλικών & άυλων) παγίων και
•    αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα και να υποστηριχθεί η διατήρηση ή/και ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια), ενοίκια και λοιπά λειτουργικά κόστη.

Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:
•    επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών υλικών και άυλων παγίων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 500.000.

Επιτόκιο
Το επιτόκιο του δανείου είναι μεταβλητό και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρίας, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για τα ποσοστά επιτοκίων, την περίοδο αποπληρωμής, τους επιμέρους όρους,  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνεται στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank. 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος δίνονται από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους εκάστοτε τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE.Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της τράπεζας.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Alpha Bank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 • Δίκτυο Καταστημάτων
 • ContactCenter Phone Banking : 181818
 • www.nbg.gr

Emporiki Bank

 • Δίκτυο Καταστημάτων
 • Τηλ: 8011111247, +302106505000
 • www.emporiki.gr
Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
€180 000 000
Τετ, 01/02/2012 - 00:00 - Σαβ, 30/03/2013 - 00:00
Εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα
NO
€25 000
€500 000

Εξαιρούνται και δεν είναι επιλέξιμες

Α. Επιχειρήσεις οι οποίες:
1. έχουν υποστεί κυρώσεις για παράβαση κανόνων Κοινοτικής ή Εθνικής Νομοθεσίας κατά το χρόνο υποβολής και εξετάσεως της αιτήσεως,
2. έχουν διαπράξει οιαδήποτε παρατυπία, σύμφωνα με τις κοινοτικές προβλέψεις της νομοθεσίας περί διαρθρωτικών ταμείων
3. χαρακτηρίζονται προβληματικές και ευρίσκονται σε «χρηματοοικονομική δυσκολία» σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί Κρατικών Ενισχύσεων
4. Επιχειρήσεις και δραστηριότητες που δεν κρίνονται πιθανά οικονομικά βιώσιμες.

Β. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 1. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
 2. Καπνός
 3. Τυχερά παιχνίδια
 4. Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά
 5. Κλωνοποίηση ανθρώπων
 6. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
 7. Στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και άνθρακα.
 8. Οδικών εμπορευματικών μεταφορών για την απόκτηση οχημάτων, όταν εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων.
 9. Εξαιρέσεις βάσει του κανόνα DeMinimis , όπως αναφέρεται στο άρθρο Article 1 (c-g) του κανονισμού EC Reg No. 1998/2006

διαβάστε περισσότερα

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.