Northgroup Consulting

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) - Άνεργοι

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) - Άνεργοι

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:

 • τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων
 • ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
 • αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
 • αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι Δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Οι δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα καθώς  επικεντρώνονται στην υποστήριξη  συγκεκριμένων  ανέργων ΕΚΟ, αλλά και των επιχειρήσεων της κάθε συγκεκριμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποιούν  επιμέρους δράσεις όπως  προγράματα κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες, δικτύωση των ανέργων με επιχειρήσεις, συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων  και επιχειρήσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων κ.α. με τελικό στόχο την τοποθέτηση ωφεφλουμένων σε επιχειρήσεις και την υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων δηλαδή την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης (ΤΟΠ/ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δρά σεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Κάθε τοπική δράση στοχεύει σε ανέργους απο συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Σε γενικό πλαίσιο οι ωφελούμενοι/ες των δράσεων πρέπει είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και να ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ...

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ και επιπλέον εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 • Άτομα με αναπηρία
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
 • Γυναίκες/ Άνδρες Θύματα trafficking
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
 • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
 • Αιτούντες άσυλο
 • Αποφυλακισθέντες
 • Πρώην χρήστες ουσιών
 • Οροθετικοί
 • Αστεγοι
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
 • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

 Κάθε τοπική δράση στοχεύει σε ανέργους απο συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Προϋπολογισμός

Περίοδος υποβολής

από 1/10/2012 (Ανοιχτό)

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν. Ο κατάλογος των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμος στα Σχετικά Αρχεία. Ο χρόνος έναρξης υλοποίησης του προγράμματος μπορεί να διαφέρει για κάθε Αναπτυξιακή Σύμπραξη και κάθε περιφέρεια, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τη Σύμπραξη της περιοχής που ενδιαφέρει.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για ανέργους και οι προσκλήσεις για την  επιλογή των ωφελούμενων ανακοινώνονται από τις Συμπράξεις (σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, ημερίδες ενημέρωσης κλπ) και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις στο σύνδεσμο www.keko.gr/news.php?xid=5 

 

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2382

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.