Northgroup Consulting

Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ...

Η πράξη θα υλοποιηθεί από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο (κύριος) Δικαιούχος Φορέας ο οποίος ...

Η πράξη θα υλοποιηθεί από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο θα συμμετέχει ο (κύριος) Δικαιούχος Φορέας ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης της πράξης και Δικαιούχους/ Εταίρους

(Κύριος) Δικαιούχος της ανωτέρω πράξης δύναται να είναι:

 • νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
 • νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

το οποίο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 • Να διαθέτει εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας. Η εν λόγω εμπειρία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ.
 • Να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών δράσεων.
 • Να διαθέτει εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην εκπόνηση σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών.
 • Να διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Να έχει συμμετάσχει σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά δίκτυα για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Να διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας.

 • Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα.

Δικαιούχοι/Εταίροι δύνανται να είναι:

 • νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι Δικαιούχοι/Εταίροι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ή/και σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα αποτυπώνεται στο σχέδιο δράσης σε πίνακα Προγραμμάτων, όπου θα περιλαμβάνονται οι φορείς χρηματοδότησης, οι τυχόν συνεργαζόμενοι φορείς, ο προϋπολογισμός των δράσεων κλπ.
 • Να λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν την υποβολή της πρότασής τους στην παρούσα Πρόσκληση και για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
 • Να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο στο πλαίσιο της παρούσας.

 • Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα.
 •  Να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα με προτίμηση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην εκπόνηση σχετικών εργαλείων και μεθοδολογιών.

 • Να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών δράσεων.
 • Να εξασφαλίζουν συνθήκες διασφάλισης της συνέχισης του έργου.

Οι Δικαιούχοι/Εταίροι λειτουργούν στο πλαίσιο της πράξης υπό τη συνολική ευθύνη του (κύριου) Δικαιούχου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 5 (πέντε) συμπεριλαμβανομένου του (κύριου) Δικαιούχου.

Για τη χρηματοδότηση της πράξης απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του (κύριου) Δικαιούχου και των Δικαιούχων/Εταίρων, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για την εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο αυτής, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από όλους τους συμμετέχοντες στο Εταιρικό Σχήμα στη βάση του προτύπου που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Ο (κύριος) Δικαιούχος έχει την συνολική ευθύνη για την  ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Ο δυνητικός (κύριος) Δικαιούχος και οι δυνητικοί Δικαιούχοι/Εταίροι θα πρέπει να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-5-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/8-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα. Για φορέα που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β θα πρέπει στο εγχειρίδιο διαδικασιών να περιγράφεται η διαδικασία για την  υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα.

Στην περίπτωση που ο δυνητικός (κύριος) Δικαιούχος και οι δυνητικοί Δικαιούχοι/Εταίροι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση - φακέλο εξέτασης της διαχειριστικής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις οδηγίες στην πρόσκληση.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2380

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.