Northgroup Consulting

Παράλληλη στήριξη παιδιών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Παράλληλη στήριξη παιδιών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχουν λήξει

Υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου για το σχολικό έτος 2015-2016. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον (Σχολικούς Νοσηλευτές)» 

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Περίοδος υποβολής

από 20/8/2015 έως 28/8/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

H πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην ... Παράλληλη στήριξη παιδιών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016 στην Περιφέρεια Ηπείρου

H πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση
(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
(iii) Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.
(iv) Κανονιστικό πλαίσιο Φορέα για την τεκμηρίωση αρμοδιότητας υλοποίησης της πράξης.
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται.
(vi) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, ή σχετική βεβαίωση του Φορέα.
(vii) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·(σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013), ή σχετική βεβαίωση του Φορέα.
(viii) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ή σχετική βεβαίωση του Φορέα.
(ix) Αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, εφόσον απαιτείται.
(x) Έγγραφα και λοιπά στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες και ενέργειες που έχετε προβεί, προκειμένω να εξεταστεί η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προτεινόμενη πράξη, εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες.
(xi) Δελτία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα του δικαιούχου, σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (παράρτημα Ι του «Οδηγού αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020), υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου στη διεύθυνση, Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα, 45221, (Γραφείο 256), τις ώρες 9:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο δικαιούχος θα ενημερώσει / υποβάλλει το ΤΔΠ καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πρότασης στο ΟΠΣ με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ.

Σχετικά αρχεία

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2652

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.