Northgroup Consulting

Εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού


Εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή 475 καταρτιζομένων συνολικά, με τη διαδικασία της επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Tα τμήματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στις παρακάτω τουριστικές επιχειρήσεις:

 • Στις πάσης φύσεως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ β΄τάξης και άνω και κέντρα μαζικής εστίασης (catering).
 • Στους πρόσκαιρα άνεργους και σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε τμήματος.
 • Γίνονται δεκτοί για φοίτηση με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
  • Έλληνες πολίτες
  • Έλληνες το γένος και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.
  • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα (δηλ. 25x20%=5 άτομα), εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από την αρμόδια ελληνική αρχή.

Περίοδος υποβολής

από 7/11/2014 έως 24/11/2014 (ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.)

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Νομαρχία Αθηνών - Πειραιώς

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Νομαρχία Δυτικής Αττικής

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Ηρακλείου

Νομός Δωδεκανήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει: α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον ... Εισαγωγή 475 Καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Οι απασχολούμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις και θέσεις θα πρέπει:

α. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ.

β.1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού). Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.

β.2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου. Ισχύει για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980.

β.3. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.

γ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 6½ μήνες (δηλαδή ανεργία από 01-06-2014 έως 15-12-2014).

δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

ε. Να έχουν επιλεγεί από τις Επιτροπές, οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το Ν.1077/80 άρθρο 14 παρ. 1. στ. Ο υποψήφιος, να έχει ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Τι χρηματοδοτείται

Για κάθε ώρα φοίτησης, ο Μετεκπαιδευόμενος δικαιούται ωριαίο επίδομα εκπαίδευσης, που καθορίζεται από τον ΟΑΕΔ και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1077/1980. Ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση των Μετεκπαιδευομένων διαμορφώνονται οι παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες:

 1. Μετεκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι: Λαμβάνουν μόνο το ωριαίο επίδομα χωρίς να ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 2. Μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι: Λαμβάνουν το ωριαίο επίδομα και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
 3. Μετεκπαιδευόμενοι άνεργοι επιδοτούμενοι μόνο από τον ΟΑΕΔ: Τους καταβάλλεται επίδομα ίσο προς το επίδομα, το οποίο θα ελάμβαναν από το Ταμείο Ανεργίας και ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος προϋποθέτει την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, σε συνάρτηση με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ.16682/06-08 2014 Απόφασης της Υπουργού Τουρισμού.

Προϋπολογισμός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή στην αντίστοιχη Εκπαιδευτική Μονάδα.

 • ΑΘΗΝΑ: Υπουργείο Τουρισμού (Κεντρική Υπηρεσία) Λ. Αμαλίας 12, τηλ. 210 3736179, 210 3736367 Αθήνα
 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΕΠΑΣ-Μακεδονίας, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Παραλία Περαίας, 570 19 Θεσσαλονίκη, τηλ. 23920 25551
 • ΡΟΔΟΣ: ΕΠΑΣ-Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, Τ.Θ. 456, 85 100 Ρόδος, τηλ. 22410 74445-6
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΕΠΑΣ-Ηρακλείου, Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κοκκίνι Χάνι, 715 00 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 761363

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης/Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα

Δ. Δαλαβέρη

210 3736179

  

Γ. Σερεντίνη

210 3736367

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2014

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2557

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.