Northgroup Consulting

Συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Σχέδιο οδηγού υλοποίησης της πράξης.

(iv) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ.

(v) Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ του υποψήφιου δικαιούχου ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου δικαιούχου περί απαλλαγής ή μη του φορέα από το ΦΠΑ.

(vi) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το/τη νόμιμο εκπρόσωπο, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Δικαιούχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης.

(vii) Απόφαση του Δ.Σ. του υποψηφίου δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

(viii) Νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό σύστασης με τυχόν τροποποιήσεις/ ή λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα ισοδύναμου αποτελέσματος (ΦΕΚ), όπου θα εμφανίζεται ο σκοπός, πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα σε ισχύ, ή/και αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος.

(ix) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δικαιούχος διαθέτει ή/και έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου στις επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση, περιφέρειες της χώρας.

(x) Αποφάσεις έγκρισης ή/και άλλο ισοδύναμο έγγραφο του υποψηφίου, από τις οποίες να προκύπτει ότι ήταν δικαιούχος σε συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα συμβουλευτικής στις επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση, περιφέρειες της χώρας, κατά την τελευταία πενταετία.

Οι υποψήφιοι, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών εγγράφων, μπορούν να υποβάλλουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανότητα τους για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης, όπως π.χ. Σύμφωνο ή Μνημόνιο συνεργασίας, από το οποίο να προκύπτει η συμμετοχή Επιμελητηρίων ή/και Επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα επιχειρηματικότητας στις επιλέξιμες, σύμφωνα με την πρόσκληση, περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2472

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.