Northgroup Consulting

Ολοκληρωμένα έργα αποχέτευσης, ακαθάρτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευσης

I) Η υποβολή των προτάσεων, επί ποινή απόρριψης, θα γίνεται μόνον για παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη ...

I) Η υποβολή των προτάσεων, επί ποινή απόρριψης, θα γίνεται μόνον για παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη εγκεκριμένες Οριστικές μελέτες (που αφορά και τα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης) και προμελέτες ή οριστικές μελέτες για τις ΕΕΛ, με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3 και εγκεκριμένα Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Οι μελέτες αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, μετά την απαραίτητη διαδικασία ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και εφόσον πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ.

II) Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση και ή έγκριση από τα αρμόδια όργανα όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (πχ αποφάσεις Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων κατασκευής.

III) Με την υποβολή του υποέργου των μελετών, θα πρέπει ο Δικαιούχος να υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ την εγκεκριμένη μελέτη, το ΤΔΠΠ και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου της κατασκευής συνοδευόμενα από όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, τους Περιβαλλοντικούς Όρους όπου απαιτείται και τα λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4.2. παρ. (xi) σημείο (Β) της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες προεγκρίσεις για το διαγωνισμό αναδόχου της κατασκευής, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Με την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, ο Δικαιούχος μπορεί να υποβάλει για προέγκριση τους λογαριασμούς αποπληρωμής του υποέργου των μελετών.

IV) Επισημαίνεται, ότι το πλέον καίριο στοιχείο που θα πρέπει να υποβληθεί, επί ποινή απόρριψης σε αντίθετη περίπτωση, είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, τύπου Gant, στο οποίο θα πρέπει να αποτυπώνεται η χρονική πρόβλεψη υλοποίησης των έργων, με ολοκλήρωση, σε κάθε περίπτωση πριν την 31.12.2015. Ο Φορέας Υλοποίησης θα πρέπει να δεσμευτεί για αυτό με Απόφαση του αρμοδίου Οργάνου του, στην οποία επί πλέον θα αναφέρεται ότι η πιθανή μη ολοκλήρωση των έργων εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και οι δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο Φορέα Χρηματοδότησης. Στην ίδια απόφαση ο Φορέας θα πρέπει να αναφέρει ότι αφενός μεν αποδέχεται τον έλεγχο από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, τον Ιούνιο του 2014, επί του βαθμού υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος, αφετέρου δε σε περίπτωση που αυτό έχει αποκλίνει, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απένταξη του έργου.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2459

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.