Northgroup Consulting

Πρόγραμμα Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, ...

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α) Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος, όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού εφαρμογής), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Β) Νέες και υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)

• Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος, όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού εφαρμογής), έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και μέχρι την πρώτη εκταμίευση με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

• Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) μετά την προκήρυξη και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης ή θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Α) Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής.
 2. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
 3. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
 4. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νομίμως.
 5. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις με έναρξη πριν από τις 31/12/2007, που εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων (ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι νέες και υπό σύσταση (start-up) επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής.
 2. Επιλέξιμες νέες επιχειρήσεις θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
 3. Η νέα επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
 4. Για τις νέες επιχειρήσεις δεν εξετάζεται το κριτήριο αποκλεισμού που αφορά στην ύπαρξη αρνητικού μέσου υπολοίπου προ φόρων και αποσβέσεων (ζημίες).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

Πηγή: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2444

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
 • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.