Northgroup Consulting

13786-2018: Πολωνία-Wołomin: Γεύματα νοσοκομείου

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Potwierdzenie, iż Wykonawca posiada pomieszczenia, urządzenia techniczne, środki transportu oraz osoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

1) Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami tj;

Potwierdzenie posiadania kuchni centralnej wraz z wydzieloną drogą dystrybucji posiłków na zewnątrz oraz aktualną DECYZJĘ organu Sanepid zatwierdzającą możliwość produkcji i wywozu na zewnątrz posiłków w systemie cateringowym (kopia dokumentów).

Oświadczenie, że pomieszczenie kuchenne w siedzibie Zamawiającego zostanie wyposażone w asortyment wskazany w załączniku nr 2 A do SIWZ.

2) Aktualna Decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca kuchnię zewnętrzną Wykonawcy, w której Wykonawca będzie przygotowywał posiłki, do produkcji żywności.

3) Wykaz środków transportu (wskazany w załączniku nr 5 do SIWZ) wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środki transportu służące do wykonywania zamówienia jako spełniające wymagania do przewozu żywności, środków spożywczych i resztek pokonsumpcyjnych.

4) Wykaz osób i podmiotów (określonych w zał. nr 2 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ);

5) Oświadczenie, że przez cały okres trwania umowy w siedzibie Wykonawcy będzie codzienny nadzór dietetyka nad procesem produkcji posiłków;

6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.