Northgroup Consulting

475001-2017: Σλοβενία-Dragatuš: Διάφορα προϊόντα διατροφής

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
5082773000
Dragatuš 48
Dragatuš
8343
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Osnovna šola Dragatuš, Rozalija Hudelja
Τηλέφωνο: +386 73057810
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Φαξ: +386 73057811
Κωδικός NUTS: SI

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.os-dragatus.si/

I.2)Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής

Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5)Κύρια δραστηριότητα

Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης

II.1.1)Τίτλος:

Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila).

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

15800000

II.1.3)Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Sukcesivna dobava živil po sklopih.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι

II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 610.71 EUR

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Mleko in mlečni izdelki

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15510000

15511000

15512000

15530000

15540000

15550000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Mleko,

Nehomogenizirano in termično ne obdelano mleko (surovo) in izdelki,

Sadni in navadni jogurti,

Mlečni namazi, sirni namazi,

Skute in siri,

Smetane,

Maslo,

Sladoled,

Eko mleko in mlečni izdelki.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Meso in mesni izdelki

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15110000

15111000

15111100

15113000

15130000

15131200

15131300

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Sveže meso,

Mesni izdelki,

Ekološko meso in izdelki.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Perutninsko meso in izdelki

Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15119000

15119100

15131500

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatus.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Jajca

Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

03142500

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Jajca,

Jajca – hlevska reja,

Ekološka jajca.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Ribe

Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

03311000

15220000

15221000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklopa:

Zamrznjene ribe,

Sveže ribe.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Sveže ter suho sadje in zelenjava

Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

03200000

03222000

15331461

15332410

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Sveže sadje,

Sveža zelenjava,

Suhe stročnice,

Suho sadje in ostali izdelki iz integrirane predelave,

Naravno kisano zelje in repa,

Bio sadje in zelenjava,

Integrirana zelenjava in sadje iz drugih shem kakovosti, ki so opredeljene v 67. členu Zakona o kmetijstvu.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Zamrznjeno sadje in zelenjava

Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15330000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sukcesivna dobava zamrznjenega sadja in zelenjave.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Splošno prehrambeno blago

Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15800000

15830000

15840000

15860000

15870000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Olja,

Konzervirane ribe,

Zeliščni čaji,

Začimbe,

Konzervirano sadje in zelenjava,

Ostalo prehrambeno blago,

Ostali ekološki izdelki.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Sadni sokovi, voda in žitne rezine

Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15320000

15321000

15321100

15321400

15321600

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Sadni sokovi,

Sirupi,

Voda,

Žitne rezine.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Žita, mlevski izdelki in testenine

Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

03211000

15613300

15614000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Moke, kaše, testenine, kosmiči,

Bio testenine,

Bio mlevski izdelki, žita.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Kruh, pekovski izdelki in slaščice

Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15811100

15811200

15811300

15811400

15811500

15812000

15813000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sklop je razdeljen na podsklope:

Kruh in pekovski izdelki,

Ostali pekovski izdelki,

Slaščice,

Bio pekarski in ostali izdelki.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Delno pripravljena zamrznjena živila

Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15600000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sukcesivna dobava zamrznjenih živil iz testa.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2)Περιγραφή

II.2.1)Τίτλος:

Živila za posebne prehrambene namene

Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

15880000

15882000

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: SI

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Dragatuš.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Sukcesivna dobava dietnih živil.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή

IV.1.1)Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 163-335680

IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1

Τίτλος:

Mleko in mlečni izdelki

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

06/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000
Tolstojeva ulica 63
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrovče
3301
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kele & Kele proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
5504279000
Laze 22A
Logatec
1370
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 42 009.13 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 39 180.09 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 2

Τίτλος:

Meso in mesni izdelki

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Celjske mesnine d.d. Celje
5150949000
Cesta v Trnovlje 17
Celje
3000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
5129885000
Cesta XV. brigade 2
Metlika
8330
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
Žiri
4226
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Marko Zabukovec – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji-Ekološka kmetija Zabukovec
2485494000
Gabrijele 29
Krmelj
8296
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 40 639.27 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 39 400.80 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 3

Τίτλος:

Perutninsko meso in izdelki

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Pivka d.d.
5151406005
Kal 1
Pivka
6257
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
Žiri
4226
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 885.84 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 838.36 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 4

Τίτλος:

Jajca

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
5129885000
Cesta XV. brigade 2
Metlika
8330
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 739.73 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 672.40 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 5

Τίτλος:

Ribe

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
5129885000
Cesta XV. brigade 2
Metlika
8330
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 23 319.63 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 22 604.97 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 6

Τίτλος:

Sveže ter suho sadje in zelenjava

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5359457000
Devova ulica 18
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 42 009.13 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 35 966.03 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 7

Τίτλος:

Zamrznjeno sadje in zelenjava

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 515.98 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 510.03 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 8

Τίτλος:

Splošno prehrambeno blago

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
5129885000
Cesta XV. brigade 2
Metlika
8330
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Marko zabukovec – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji-Ekološka kmetija Zabukovec
2485494000
Gabrijele 29
Krmelj
8296
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 18 721.46 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 16 610.96 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 9

Τίτλος:

Sadni sokovi, voda in žitne rezine

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Nektar Natura, proizvodnja pijač, d.o.o.
5902932000
Ekslerjeva ulica 8
Kamnik
1241
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 210.05 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 227.11 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 10

Τίτλος:

Žita, mlevski izdelki in testenine

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Mlinotest Živilska industrija d.d.
5132061000
Tovarniška cesta 14
Ajdovščina
5270
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Marko Zabukovec – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji-Ekološka kmetija Zabukovec
2485494000
Gabrijele 29
Krmelj
8296
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 19 634.70 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 18 202.92 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 11

Τίτλος:

Kruh, pekovski izdelki in slaščice

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Presta-Gregorič, pekarstvo in slaščičarstvo, d.o.o.
7133197000
Lokve 6K
Črnomelj
8340
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

SOS Skupina, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
7209355000
Petrina 11
Kostel
1336
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 34 703.20 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 33 732.93 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 12

Τίτλος:

Delno pripravljena zamrznjena živila

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2)Ανάθεση σύμβασης

V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:

02/11/2017

V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κωδικός NUTS: SI

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι

V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 684.93 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 10 664.11 EUR

V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.