Northgroup Consulting

474918-2017: Βουλγαρία-Blagoevgrad: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

Настоящата обществена поръчка е открита с Реш-е № РП-19/08.03.17 г. на Кмета на Община Благоевград,публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 13.08.2017 г., с което са одобрени обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. Обявлението за обществена поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 775628 на 13.03.2017 г. и в ОВ на ЕС под № 2017/S 050-091543 на 11.3.2017 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8,във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и в изп-е на Реш-е № 1160/12.10.17 г. по преписка № КЗК-708/17 г. по описа на КЗК,влязло в законна сила, с Решение № ПП-00-11/13.11.17 г. за прекратяване на Кмета на Община Благоевград, е прекратена настоящата обществена поръчка предвид това, че са налице основанията на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП,а именно: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма,начин и срок,или са неподходящи.

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.