Northgroup Consulting

483-2016: Πολωνία-Zielona Góra: Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών

02/01/2016    S1    - - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110, Υπόψη: Justyna Smolska, Zielona Góra 65-120, ΠΟΛΩΝΊΑ. Τηλέφωνο: +48 683229186. Φαξ: +48 683229184. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 24.12.2015, 2015/S 249-455157)

Θέμα:
CPV:90610000, 90620000, 90630000, 77211400, 77211500, 77211600, 77300000, 77312000, 77312100, 77314100, 77340000

Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών

Υπηρεσίες εκχιονισμού

Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο

Υπηρεσίες κοπής δένδρων

Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων

Σπορά σπόρων δένδρων

Υπηρεσίες φυτοκομίας

Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων

Υπηρεσίες χορτοκάλυψης

Κλάδεμα δένδρων και θάμνων

Αντί: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(...)

W celu potwierdzenia warunków wykonawcy winni

złożyć:

dot. a) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

(...)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.2.2016 (8:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

2.2.2016 (9:00)

Διάβαζε: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

(...)

W celu potwierdzenia warunków wykonawcy winni złożyć:

— dot. a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 6 do SIWZ.

(...)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.2.2016 (8:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.2.2016 (9:00)

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.