Northgroup Consulting

437463-2015: Κάτω Χώρες-Boxmeer: Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

12/12/2015    S241    - - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Gemeente Boxmeer, 1691165, Raadhuisplein 1, Υπόψη: H. Otter, Boxmeer 5830 JX, ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ. Τηλέφωνο: +31 485585911. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18.11.2015, 2015/S 223-406557)

Θέμα:
CPV:77312000

Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα

Αντί: 

VI.3) Nadere inlichtingen:

Aanbestedingsreglement:

Het betreft een Europese procedure waarop het aanbestedingsreglement ARW 2012 van toepassing is.

Inlichtingen:

Vragen om nadere inlichtingen conform art 2.13 van de ARW 2012 kunnen uitsluitend worden verkregen door op de site van TenderNed voor 7.12.2015 om 12:00 uur vragen in te dienen.

Voor de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen vindt (via TenderNed) geen beantwoording van vragen plaats. Pas na voornoemde termijn worden de vragen bestudeerd en wordt vanuit de geanonimiseerde vragen een nota van inlichtingen inschrijvingsfase opgemaakt.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt op TenderNed.nl geplaatst.

Inlichtingen uit commercieel belang:

Aan verzoeken tot de specifieke inlichtingen zoals in artikel 2.14 van het ARW 2012 is omschreven (inlichtingen uit commercieel belang) zal de aanbesteder geen gehoor geven.

Bij inschrijving in te dienen inschrijvingsdocumenten:

— inschrijvingsbiljet,

— inschrijvingsstaat,

— uniforme eigen verklaring.

De aanbestedende dienst maakt gebruik van de uniforme eigen verklaring, bedoeld in artikel 2.12 van het ARW 2012. Het model van deze eigen verklaring is bij aanbestedingsstukken gevoegd. De ondertekende eigen verklaring vormt een onderdeel van de aanbieding. Onweerlegbare verklaringen en bewijsstukken dienen na een schriftelijk verzoek daartoe binnen 7 dagen aan de aanbestedende dienst overlegd te worden, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat deze bewijsstukken als onderdeel van de aanbieding moeten worden ingediend.

In geval de inschrijver een combinatie is, wordt geëist dat elk van de combinanten de betreffende verklaringen en bewijsstukken overlegt;

— plan van aanpak EMVI, zie inschrijvingsleidraad.

Gunningscriterium EMVI; criteria:

— kwaliteit,

— prijs.

Voornoemde criteria geven een beeld van de onderlinge weging. EMVI is in de voor de inschrijving relevante stukken nader gespecificeerd.

Gunningscriterium EMVI; beoordeling:

De inschrijver wordt er met nadruk op gewezen dat het moment van indien van de inschrijving (zie IV.3.4) op een eerdere moment plaatsvindt dan de opening van de inschrijving (zie IV.3.8). De opening van de inschrijving betreft in dit geval de opening van het prijsdeel van de inschrijving.

Motivering clustering en mogelijkheid tot opsplitsen percelen:

Onderhavige opdracht betreft geen clustering van opdrachten. Gezien de onderlinge samenhang van de werkzaamheden is uitsplitsen in percelen geen relevante keuze.

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden geldend in Nederland:

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, zoals bedoeld in artikel 2.3.12, i.q. 3.3.14 van het ARW 2012, zijn te verkrijgen bij resp. het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van VROM. Bij het opstellen van de inschrijving dient rekening te worden gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die in Nederland gelden.

Inschrijving:

Een inschrijver is gerechtigd de inschrijvingsdocumenten zelf af te leveren aan de balie op het correspondentieadres.

Bij aflevering of ontvangst per post wordt een ontvangstbewijs met datum en tijdstip van binnenkomst getekend door de gemeente.

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn inschrijvingsdocumenten.

De enveloppe waarin de inschrijvingsbescheiden worden ingediend dient voorzien te zijn van de bedrijfsnaam en adres van de afzender en de tekst „Aanbesteding bestek R-MRM/2015-4197”, indien de inschrijvingsdocumenten via de post worden aangereikt dient in de linkerbovenhoek de volgende tekst te worden opgenomen: „niet openen”.

Διάβαζε: 

VI.3) Nadere inlichtingen:

Aanbestedingsreglement:

Het betreft een Europese procedure waarop het aanbestedingsreglement ARW-2012 van toepassing is.

Inlichtingen:

De termijn voor het stellen van vragen om nadere inlichtingen conform art 2.13 va de ARW 2012 is verlengd. Vragen kunnen nu per email ingediend worden voor 11.12.2015 om 12:00 uur bij de heer R. Maessen van Antea Group, email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Hierbij duidelijk het betreffende besteksnummer aangeven.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase wordt op TenderNed.nl geplaatst.

Inlichtingen uit commercieel belang:

Aan verzoeken tot de specifieke inlichtingen zoals in artikel 2.14 van het ARW 2012 is omschreven (inlichtingen uit commercieel belang) zal de aanbesteder geen gehoor geven.

Bij inschrijving in te dienen inschrijvingsdocumenten:

— inschrijvingsbiljet,

— inschrijvingsstaat,

— uniforme eigen verklaring.

De aanbestedende dienst maakt gebruik van de Uniforme Eigen Verklaring, bedoeld in artikel 2.12 van het ARW 2012. Het model van deze eigen verklaring is bij aanbestedingsstukken gevoegd. De ondertekende eigen verklaring vormt een onderdeel van de aanbieding. Onweerlegbare verklaringen en bewijsstukken dienen na een schriftelijk verzoek daartoe binnen 7 dagen aan de aanbestedende dienst overlegd te worden, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat deze bewijsstukken als onderdeel van de aanbieding moeten worden ingediend.

In geval de inschrijver een combinatie is, wordt geëist dat elk van de combinanten de betreffende verklaringen en bewijsstukken overlegt.

— Plan van aanpak EMVI, zie Inschrijvingsleidraad

Gunningscriterium EMVI; criteria.

— kwaliteit,

— prijs.

Voornoemde criteria geven een beeld van de onderlinge weging. EMVI is in de voor de inschrijving relevante stukken nader gespecificeerd.

Gunningscriterium EMVI; beoordeling:

De inschrijver wordt er met nadruk op gewezen dat het moment van indien van de inschrijving (zie IV.3.4) op een eerdere moment plaatsvindt dan de opening van de inschrijving (zie IV.3.8). De opening van de inschrijving betreft in dit geval de opening van het Prijsdeel van de inschrijving.

Motivering clustering en mogelijkheid tot opsplitsen percelen:

Onderhavige opdracht betreft geen clustering van opdrachten. Gezien de onderlinge samenhang van de werkzaamheden is uitsplitsen in percelen geen relevante keuze.

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden geldend in Nederland:

Informatie inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland, zoals bedoeld in artikel 2.3.12, i.q. 3.3.14 van het ARW 2012, zijn te verkrijgen bij resp. het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van VROM. Bij het opstellen van de inschrijving dient rekening te worden gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die in Nederland gelden.

Inschrijving:

Een inschrijver is gerechtigd de inschrijvingsdocumenten zelf af te leveren aan de balie op het correspondentieadres.

Bij aflevering of ontvangst per post wordt een ontvangstbewijs met datum en tijdstip van binnenkomst getekend door de gemeente

Een inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van zijn inschrijvingsdocumenten.

De enveloppe waarin de inschrijvingsbescheiden worden ingediend dient voorzien te zijn van de bedrijfsnaam en adres van de afzender en de tekst „Aanbesteding bestek R-MRM/2015-4197”, indien de inschrijvingsdocumenten via de post worden aangereikt dient in de linkerbovenhoek de volgende tekst te worden opgenomen: „niet openen”.

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

De termijn voor het stellen van vragen om nadere inlichtingen conform art 2.13 va de ARW 2012 is verlengd. Vragen kunnen nu per email ingediend worden voor 11.12.2015 om 12:00 uur bij de heer R. Maessen van Antea Group, email adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.