Northgroup Consulting

356593-2015: Ελλάδα-Ελευθερούπολη: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

1. Εγγύηση συμμετοχής.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι EUR 3 847,57 εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (δηλαδή για όλα τα τμήματα). Εάν ο συμμετέχων προσφέρει για μέρος του διαγωνισμού, τότε θα προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο τμήμα (ή τμήματα) της μελέτης για το οποίο (ή για τα οποία) προσφέρει. Αναλυτικότερα τα ποσά των εγγυήσεων φαίνονται στη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 31248/06.10.2015. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο Δήμο Παγγαίου και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (μετά την επίσημη κατακύρωση της σύμβασης).
Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 2 % (δύο τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση αυτή θα απευθύνεται στο φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση. Για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν περαιτέρω οι διατάξεις του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Α. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγγαίου: Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παγγαίου (γάλα εργαζομένων, δημόσιες σχέσεις και Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου) για το χρονικό διάστημα από 01-04-2016 έως και 31-03-2017 βαρύνεται συνολικά με το ποσό των 269.826,32 EUR, εκ των οποίων το ποσό των 259.530,83 EUR θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 και το ποσό των 10.295,49 EUR στον προϋπολογισμό του 2017. Η ανωτέρω δαπάνη πρόκειται να καλυφθεί από ίδιους πόρους, κάθως επίσης και από τη σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για τις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου). Σχετικές διατάξεις ΦΕΚ Β΄ 1503/11.10.2006, ΦΕΚ Β΄1323/30-7-2007, ΦΕΚ Β΄ 990/28-5-2008, Ν. 3852/2010.
Β. Σε ό,τι αφορά στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου:
1. Για την «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή».
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των τροφίμων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Κοινωνικής Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής από 1.4.2016 έως και 31.3.2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 165 244,09 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η δαπάνη για το διάστημα από 1.4.2016 έως και 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των 118 000 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από την «Βεβαίωση εκτίμησης κατανομής πιστώσεων στα έτη 2016 και 2017 για την διενέργεια της προμήθειας τροφίμων του ΝΠΔΔ ‘Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» η οποία εστάλη την 16.9.2015. Το ανωτέρω ποσό θα προβλεφθεί και εγγραφεί:
— κατά το ποσό των 50 000 EUR στον ΚΑ 10/6481.07,
— κατά το ποσό των 14 000 EUR στον Κ.Α. 10/6481.08,
— κατά το ποσό των 15 000 EUR στον Κ.Α. 10/6481.09,
— κατά το ποσό των 9 000 EUR στον Κ.Α. 10/6481.10,
— κατά το ποσό των 8 000 EUR στον Κ.Α. 10/6481.11,
— κατά το ποσό των 10 000 EUR στον Κ.Α. 10/6481.12,
— κατά το ποσό των 8 000 EUR στον Κ.Α. 00/6733.05,
— κατά το ποσό των 4 000 EUR στον Κ.Α. 00/6733.06
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου, σχέδιο του οποίου εγκρίθηκε με την 40/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ενώ η δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-03-2017, ποσού 47.244,09 EUR θα προβλεφθεί και εγγραφεί σε οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου.
2. Για την «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου».
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των τροφίμων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου από 1.4.2016 έως και 31.3.2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14 127,46 EUR, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη για το διάστημα από 1.4.2016 έως και 31.12.2016 ανέρχεται στο ποσό των 14 127,46 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από την «Βεβαίωση εκτίμησης κατανομής πιστώσεων για ένα έτος για την διενέργεια της προμήθειας τροφίμων του Ν.Π.Ι.Δ ‘Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου’» η οποία εστάλη την 28.9.2015. Το ανωτέρω ποσό θα προβλεφθεί και εγγραφεί σε οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου, ενώ, σύμφωνα με το ανωτέρω από έγγραφο δεν προκύπτει δαπάνη που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-03-2017.

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Προϋποθεσεις συμμετοχης στο διαγωνισμο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
i. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά.
ii. Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
iii. Κοινοπραξίες προμηθευτών.
που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση τροφίμων.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. — Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

Οι οικονομικοί φορείς — χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς — χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς — χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
— είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
— είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου portable document format (προέκταμα .pdf), σύμφωνα με τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α'/29.05.2013) και το αρ. 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Ι. για τους Έλληνες πολίτες:
1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στο άρθρο 13·
2. απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 2, παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ. 1)·
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο αρ. 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο αρ. παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ. 2)·
γ) απάτη, κατά την έννοια του αρ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48)·
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο αρ. 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995)·
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος).
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Φορολογική ενημερότητα ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει πιστοποιητικό για το σύνολο των ως άνω απαιτούμενων, θα προσκομιστεί βεβαίωση της αρχής περί μη έκδοσης, καθώς και ένορκη δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν το είδος των εργασιών δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών, το γεγονός αυτό θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
ΙΙ. Για τους αλλοδαπούς:
Τα ως άνω όπως για τους Έλληνες πολίτες, αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
ΙΙΙ. Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων (Ι) και (ΙΙ) αντίστοιχα. Όταν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών (ειδικότερα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε., διαχειριστής για Ε.Π.Ε., ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλη περίπτωση). Η νόμιμη εκπροσώπηση και τα λοιπά στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα π.χ. από το καταστατικό, ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρίας και τροποποιήσεις αυτού, που πρέπει και αυτά να κατατεθούν.
IV. Για τους συνεταιρισμούς:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει πιστοποιητικό για το σύνολο των ως άνω απαιτούμενων, θα προσκομιστεί βεβαίωση της αρχής περί μη έκδοσης, καθώς και ένορκη δήλωση του προμηθευτή, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
V. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία. Με συμβολαιογραφικό έγγραφο (που επίσης υποβάλλεται), μπορεί να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος.
Γενικά δικαιολογητικά και οδηγίες για τις ανωτέρω περιπτώσεις I — V
1. Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) στην οποία θα δηλώνεται ότι: (α) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. (γ) Ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Υ.Δ. που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών. Θα δηλώνεται επίσης η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη, μερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων, υποχρεούνται να προσκομίσουν και υπεύθυνη δήλω-ση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα παραχθούν τα είδη, µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγω-νισμού στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση και µόνο κατά την οποία τα προσφερόμενα είδη, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προμήθειά τους, ο συμμετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι: α) Αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία του και β) Ότι τα προσφερόμενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όμως σε αφθονία διαθέσιμα στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα προμηθευθεί καθώς είναι ευχερής η προμήθειά τους (βλ. Ελ. Συν. Απ. 2721/14 Τµ. Επτ. Μειζ. Σύνθ.)
4. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, που να αναφέρονται στα προσφερόμενα προϊόντα. Εάν ο συμμετέχων δε διαθέτει τέτοια πιστοποιητικά, τότε θα υποβάλλει Υ.Δ. ότι τα προσφερόμενα προϊόντα που θα προμηθεύει εφόσον του κατακυρωθεί η προμήθεια ή μέρος αυτής, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις προβλέψεις και απαιτήσεις τόσο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όσο και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των υγειονομικών διατάξεων.
5. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα (όλα εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ).
6. Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
7. Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.), εννοείται αυτή του Ν. 1599/1986, νομίμως και πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.
8. Οι απαιτούμενες δηλώσεις, έντυπα, prospectus και λοιπά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή, χωρίς σε αυτές τις περιπτώσεις να απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
9. Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, Υ.Δ. κλπ. που αφορούν στο διαγωνισμό και προέρχονται ή αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα, επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκουν. Σε κάθε περίπτωση ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην ελληνική.
10. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
11. Οι Υ.Δ. του Ν. 1599/86 περί επιβαρυντικών στοιχείων πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
12. Σύμφωνα με το αρ. 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την κατακύρωση υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς προσκομιζόμενα και σε έντυπη (εκτός από ηλεκτρονική σε pdf) μορφή (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης. Θα συνοδεύονται δε από διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αυτά αναλυτικά και ένα προς ένα (εκτός από όσα δικαιολογητικά έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, οπότε αυτά δεν απαιτείται να προσκομισθούν). Ειδικά για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ισχύει ότι πρέπει να προσκομισθεί η πρωτότυπη.

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.