268598-2015: Ελλάδα-Αθήνα: Πορτοκάλια

31/07/2015    S146    Κράτη μέλη - Σύμβαση προμηθειών - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γεν. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τμήμα Α', Πλατεία Κάνιγγος 20, Υπόψη: Φανή Ζησόγλου, Αθήνα 101 81, ΕΛΛΆΔΑ. Τηλέφωνο: +30 2103893355. Φαξ: +30 2103838816. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.6.2015, 2015/S 118-213348)

Θέμα:
CPV:03222220, 03221410, 03222321

Πορτοκάλια

Λάχανο, κράμβη

Μήλα

Αντί: 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

29.7.2015 (15:00)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

4.8.2015 (10:30)

Διάβαζε: 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

9.9.2015 (15:00)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

15.9.2015 (10:30)

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

Η διενέργεια του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 12/2015 μετατίθεται για τις 9.9.2015.