Northgroup Consulting

157258-2014: Βουλγαρία-Σόφια: Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

10/05/2014    S90    Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Министерство на околната среда и водите, 000697371, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, МОСВ, гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, Υπόψη: Станислава Христова, София1000, ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ. Τηλέφωνο: +359 29406690. Φαξ: +359 29807041. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Συμπλήρωμα της Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.4.2014, 2014/S 81-141482)

Θέμα:
CPV:90520000

Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων

Αντί: 

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и на устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове и обезвреждане на отпадъци от химикали, намиращи се в научните институти към Българска академия на науките, други държавни институти, висши учебни заведения и училища“

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

09.05.2014 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

19.05.2014 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

20.05.2014 (11:00)

Διάβαζε: 

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Обезвреждане на негодни за употреба пестициди, намиращи се в стоманобетонови контейнери с нарушена цялост, както и на устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в стоманобетонови контейнери и обезвреждане на отпадъци от химикали, намиращи се в научните институти към Българска академия на науките, други държавни институти, висши учебни заведения и училища“

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

27.05.2014 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

06.06.2014 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

09.06.2014 (11:00)

Λοιπες συμπληρωματικες πληροφοριες

Πληροφορίες για διόρθωση ή συμπλήρωση στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού.

Навсякъде в решението, обявлението, документацията и приложенията към обществената поръчка словосъчетанието "Б-Б кубове" се заменя със словосъчетанието "стоманобетонови контейнери".

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Northgroup Consultants, για να μαθαίνεται πρώτοι όλα τα νέα για τα επιδοτούμενα προγράμματα...

Επικοινωνηστε

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

  • Θεσσαλονίκη: 2310 238 150
  • Ιωάννινα: 2651 60 70 78

Κοινωνικη δικτυωση

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.