Επιδότηση μέχρι και 20.000 ευρώ σε ανέργους για νέο «ξεκίνημα» από τον ΟΑΕΔ.

 

Νέο πρόγραμμα, που θα παρέχει επιδότηση ύψους έως  και 20.000 ευρώ σε ανέργους για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση  αναμένεται να προκηρυχτεί από τον ΟΑΕΔ έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Με στόχο την  ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας  των νέων και την μείωση  της ανεργίας  ο ΟΑΕΔ προωθεί το εν λόγω πρόγραμμα προκειμένου να δώσει ώθηση σε καινούργιους επιχειρηματίες χρηματοδοτώντας  το επιχειρηματικό σχέδιό τους.

 

Ωφελούμενοι θα είναι  έως 10.000 άνεργοι που  θα λάβουν  ενίσχυση ύψους  15.000 – 20.000 ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης. Πέραν της χρηματοδότησης το πρόγραμμα  θα περιλαμβάνει  πρόγραμμα συμβουλευτικής (coaching & mentoring) για κάθε νέα επιχείρηση.