Νέα παράταση υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ

 Παράταση έως 30/11/2016 για υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 δόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών .